Mediacje i Szkolenia

 • Dwa Oblicza Konfliktu i Sposoby Budowania Porozumienia

  Konflikt jest zjawiskiem naturalnym. Nawet jeśli unikamy konfliktów, nie wyeliminujemy ich z naszego życia. Zatem czy konflikt jest dobrym czy złym zjawiskiem? Na te i inne pytania odpowiadałyśmy podczas Konferencji w Rypinie, 26 października.

 • Dlaczego warto mediować w szkole?

  Czy w epoce cyberprzemocy, prześladowania z użyciem mediów elektronicznych, mediacja może być skutecznym narzędziem do reagowania i próbą rozwiązania sporu bez przemocy?

 • Konflikt na różnych etapach rozwoju człowieka

  Konflikty, które występują w środowisku rodzinnym oraz ich rozwiązywanie, mają szczególne znaczenie dla atmosfery życia rodzinnego.

 • 3 Sygnały Prześladowania Dziecka Przez Rówieśników i Mediacje w Szkole

  Gdy dziecko staje się ofiarą złego traktowania przez rówieśników, doyka go przygnębienie, smutek i samotność. Przyczyną może być prześladowanie przez rówieśników. Przyjrzyjmy się bliżej pojęciom: bullying i cyberbullying.